მწარმოებლის სპეციფიკაციები - Mistral 1000, Sanyo Gallenkamp

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

Mistral 1000

CAPACITY, ML400
POWER NEEDED, VAC (ENERGY)110/120/220/240, 50/60 Hz
REVOLUTIONS
Highest speed, rpm (REVOLUTIONS)6000
Max rcf, g (TEMPERATURE)4750
Accel time, sec (TEMPERATURE)60
WARNING SIGNALS (REVOLUTIONS)Imbalance
DIMENSIONS (HXWXD) CM, (IN) (DISPLAY)50.2 x 33.5 x 40.5 (19.8 x 13.2 x 15.9)
WEIGHT, kg (lb) (DISPLAY)34 (75)
COVER LOCK (ACCELERATION)Yes
BRAKESElectric
Brake time, sec (TEMPERATURE)60
TIMING DEVICEYes
Range, min0-99 hr
Setting type (REVOLUTIONS)1 min
Accuracy1 sec
ROTORS OFFERED
Fixed angle (ROTORS)3
Horizontal (ROTORS AVAILABLE)1
OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation)Removable bowl; simplified control layout.
MARKETING REGION (Interference compensation)Worldwide
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

მაგიდის ცენტრიფუგა , Sanyo Gallenkamp, Mistral 1000
View More Items