მწარმოებლის სპეციფიკაციები - TMS-4 Topographer, Tomey

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

TMS-4 Topographer

AUTOFOCUS CAPABILITYJoystick alignment/software correction
WORKING DISTANCE, mm70
Additional characteristics (Software)Pupil detection, Klyce corneal statistics, 3-D maps, height maps
CLINICAL USES
Surgery planning (CLINICAL USES)Yes
Cataract extraction planning (CLINICAL USES)Yes
Keratoconus detection (CLINICAL USES)Yes
Contact lens fitting (CLINICAL USES)Yes
Additional (Alarms, high/low)Corneal statistics, enhanced height and height change maps
POWER NEEDED110/220 VAC, 50/60 Hz, approx100 VA (max)
RESOLUTION
Number of projected rings (RESOLUTION)25, 31
PROCESSING SYSTEMUser supplied
Monitor size (IMAGE DISPLAY)User supplied
SOFTWARE CHARACTERISTICSKeratoconus screening contact lens fitting statistical indices
SIZE,CM(IN)
Unit (BATTERIES)30.8 x 47.3 x 47.1 (12.1 x 18.6 x 18.6)
WEIGHT, kg (lb) (DISPLAY)
Unit (BATTERIES)22 (48)
Precision (WAVELENGTH, nm)0.1 diopter
OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation)Low-luminosity light cone; Fourier analysis software for corneal refractive power analysis.
FDA CLEARANCE (Interference compensation)Yes
CE MARK (MDD) (Interference compensation)Yes
MARKETING REGION (Interference compensation)Worldwide
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

რქოვანას ტოპოგრაფიის სისტემა, Tomey, TMS-4 Topographer
View More Items