მწარმოებლის სპეციფიკაციები - CRystalView, Alara

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

CRystalView

CONFIGURATION OPTIONS
System Configuration -cbdr (CONFIGURATION OPTIONS)Single plate table unit 
Ability to support additional Exam Terminals (CONFIGURATION OPTIONS)Yes, 3 additional terminals per reader 
Image processing/QC workstation (CONFIGURATION OPTIONS)Included with each image reader 
Contents of starter kit of imaging plates and cassettes (CONFIGURATION OPTIONS)One cassette and plate for each size - 14 x 17, 10 x 12, 8 x 10 
UPS Provided (CONFIGURATION OPTIONS)Yes, optional 
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Plates-Per-Hour per reader (@ 14x17, std resolution) (TECHNICAL SPECIFICATIONS)50 Plates-Per-Hour
Preview Display Time (TECHNICAL SPECIFICATIONS)60 sec 14x17 Standard Resolution Seconds
Analog film-speed equivalent for Image Plate/Processing (TECHNICAL SPECIFICATIONS)User Selectable 50-400 Film Speed
Special Features for Image Processing (TECHNICAL SPECIFICATIONS)AlaCRity 
Image matrix at standard resolution (14 x 17) (TECHNICAL SPECIFICATIONS)2172 x 2628 Row x Column
Image matrix at standard resolution (8 x 10 inch or metric equivalent) (TECHNICAL SPECIFICATIONS)1260 x 1566 Row x Column
Image matrix at high resolution (14 x 17) (TECHNICAL SPECIFICATIONS)3258 x 3942 Row x Column
Image matrix at high resolution (8 x 10 inch or metric equivalent) (TECHNICAL SPECIFICATIONS)1890 x 2349 Row x Column
Image Reader Laser Spot Size (TECHNICAL SPECIFICATIONS)80 microns
Output grayscale resolution (TECHNICAL SPECIFICATIONS)16-bit linear bits/per pixel
Unit dimensions with service space (TECHNICAL SPECIFICATIONS)26" x 32" x 14" 
Installed weight (TECHNICAL SPECIFICATIONS)120 lbs ( 1 lbs = .45 Kg)
Power requirements (VAC, Amps)90 - 240 VAC 
INTERFACE CAPABILITY AND SPECIFICATION
DICOM storage class user/providerYes 
DICOM storage commit compliant (INTERFACE CAPABILITY AND SPECIFICATION)Yes 
DICOM modality worklist function (INTERFACE CAPABILITY AND SPECIFICATION)Yes 
DICOM print class user/provider (INTERFACE CAPABILITY AND SPECIFICATION)Yes 
Pre-format laser printer output (INTERFACE CAPABILITY AND SPECIFICATION)Yes 
Ability to export unprocessed images with processing parameters (INTERFACE CAPABILITY AND SPECIFICATION)Yes 
APPLICATIONS TRAINING
Quantity of applications training per installation (APPLICATIONS TRAINING)1-2 days per installation
Applications training locale (APPLICATIONS TRAINING)On-site 
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

CR სისტემა, Alara, CRystalView
View More Items