მწარმოებლის სპეციფიკაციები - GEMINI 16 Power PET/CT, Philips

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

Brilliance 16-Power (GEMINI 16-Power)

X-RAY TUBE
X-RAY TUBE ANODE
Heat storage, hu (X-ray tube anode)8,0,000 (MRC technology)
Heat dissipation rate, hu/min (X-RAY TUBE)1610000
Tube cooling (X-ray tube anode)Oil/air
Tube focal spot, mm (X-ray tube anode)0.5 x 1 small, 1 x 1 large
Optional tubes (X-ray tube anode)Conventional 5.2 MHU
POWER NEEDED200-500 VAC, 50/60 Hz, 100 kVA, 3-phase
Type (CONFIGURATION)Multislice
# of slices (X-ray tube anode)16
DICOM 3.0 COMPATIBLE (POWER NEEDED, VAC)Yes
PERFORMANCE
High-contrast spatial resolution 0% mtf, lp/cm (PERFORMANCE)24
Low-contrast resolution, mm at % at <=4 rads (PERFORMANCE)4 at 0.3%
Sound, % at <= 2.5 rads (PERFORMANCE)0.27
IMAGE PROCESSING (MAXIMUM DISPLAY)
Cpu (NETWORK/DATABASE)Intel, Windows OS
Scan fovs, cm (IMAGE PROCESSING)Up to 50
Image reconstruction matrixes (IMAGE PROCESSING)256 x 256, 512 x 512; optional 768 x 768, 1024 x 1024
Reconstruction time
Per slice, sec (Reconstruction time)Up to 40 images/sec with 3-D cone beam
For localization scan, sec (Reconstruction time)5
Image storage
Hd capacity, gb (IMAGE STORAGE)292
No. online images (IMAGE STORAGE)514,242 uncompressed (512 x 512)
Archive (IMAGE STORAGE)9.1 GB rewritable EOD, 620 MB CD
SCORING OF CORONARY ARTERY CALCIFICATION (IMAGE STORAGE)Yes
DISPLAY
MONITOR18" flat LCD 2
Matrixes, pixels (DISPLAY)1280 x 1024
Range of ct numbers (DISPLAY)-1,000 to +3,095
Image enlarging scale (DISPLAY)Up to 10x; real time
HELICAL SCANNING (DISPLAY)Yes
Max scan time, sec (DISPLAY)100
Max scan volume, cm (DISPLAY)162
Spatial resolution, lp/cm (DISPLAY)24
Pitch (DISPLAY)0.13 to 1.7, user selectable
Reconstruction time per image, sec (DISPLAY)0.025, 3-D cone beam
TABLE FEATURES
Range of movement
Vertical, cm (Range of movement)52-104
Longitudinal, cm (Range of movement)190
Scanning range,cm (Range of movement)162
Max. patient weight, (precision), kg (Range of movement)204 (±0.25 mm)
GENERATOR
Output, kw (X-RAY GENERATORS)60
Kvp range (GENERATOR)90,120, 140
Ma range (IMAGING SYSTEM)20in 1 mA increments
FLOOR SPACE NEEDED
Size, m2 (FLOOR SPACE NEEDED)25.9
GANTRY
Geometry (GANTRY)Rotate-rotate
DETECTOR (SCATTERED LIGHT)24 mm z-axis coverage, solid-state GOS
Elements/row (GANTRY)672
# detection channels (GANTRY)16,128 elements 1
Rotation times, sec 360 (GANTRY)0.5,0.75,1,1.5, 2; optional 0.4
Partial (GANTRY)0.33; opt 0.28
Slice thickness, mm (GANTRY)0.6-12 variable
X-ray fan beam angle, ° (GANTRY)54.4
Gantry angle deg (GANTRY)±30
Gantry size, hxwxd,cm (GANTRY)203 x 239 x 94
Gantry weight, kg (GANTRY)1764
Gantry opening, cm (GANTRY)70
Scan localizer (GANTRY)Laser
OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation)Spiral AutoStart, isotropic imaging, functional imaging (perfusion), calcium scoring, cardiac imaging, Dental CT, bone mineral analysis (Q-BMAP), CT endoscopy, lung nodule assessment, stenosis analysis, stent planning.
FDA CLEARANCE (Interference compensation)Yes
CE MARK (MDD) (Interference compensation)Yes
MARKETING REGION (Interference compensation)Worldwide
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

PET/CT , Philips
View More Items