მწარმოებლის სპეციფიკაციები - OPUS F1, KPI Healthcare

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
KPI Healthcare’s patient monitoring solutions, 
the OPUS series, are designed to deliver reliable, 
high technical standard and accurate real-time 
physiological patient data that enables users 
to answer dedicated requests from dynamic 
healthcare environments through supplying standard 
spot vital signs to comprehensive patient 
monitors covering the clinical requirement of 
Ward, OR, ICU and more. 
The OPUS series delivers the functionality of 
a full-fledged patient monitor and increases 
user work efficiency and comfort while 
requiring conscious procedure and 
continuous patient monitoring. 

High performance fetal Doppler 

Features:
- Lightweight and slim design 
- Large LCD display 
- LCD display of both numeric value and wave form 
- Built-in Speaker 
- Rechargeable Battery 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

ნაყოფის მონიტორი, KPI Healthcare, OPUS F1
View More Items