მწარმოებლის სპეციფიკაციები - Optima NX, GE Healthcare

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

Optima NX

SPECT (PROCESSOR)Standard
OPTIONAL ATTACHMENTS (SHOCK-WAVE GENERATOR)Headholders, patient restraints, various hard-copy devices, Biodex stress ergometer, nonuni- form attenuation correction
SYSTEM SPECIFICATIONS2 single-crystal detectorsdedicated camera
POWER NEEDED115VAC, 60 Hz, 24A; 220 VAC, 50Hz, 16 A
DIMENSIONS (HXWXD), CM (IN) (DETECTION PROCESS, HR)160x 116 x 208 (63x 45 x 82)
WEIGHT, kg (lb) (DISPLAY)878(1,936)
Fwhm, ufov (Intrinsic spatial resolution, mm)£3.2
Fwtm, ufov (Intrinsic spatial resolution, mm)£6.3
Extrinsic spatial resolution (leap)
Fwhm at 10 cm, mm (Extrinsic spatial resolution (leap))8.5
System sensitivity, LEAP, counts/min/μCi (Extrinsic spatial resolution (LEAP))325
Intrinsic energy resolution, fwhm, 140 kev (Extrinsic spatial resolution (leap))0.10%
Intrinsic spatial linearity, mm
Integral ufov (Intrinsic spatial linearity, mm)0.5
Differential ufov (Intrinsic spatial linearity, mm)0.2
Intrinsic uniformity, uncorrected
Integral ufov (Intrinsic spatial linearity, mm)±5%
Differential ufov (Intrinsic spatial linearity, mm)±3.5%
OPERATING PANEL
Persistence scope (OPERATING PANEL)Yes
Zoom regulation (OPERATING PANEL)Up to 4x
Anatomic marker (OPERATING PANEL)Up to 5
RatemeterDigital
Scaler (OPERATING PANEL)Yes
Time display (OPERATING PANEL)Yes
Information density (OPERATING PANEL)Yes
Energy selection
Automatic (CALIBRATION)Yes
Manual (CALIBRATION)Yes
Auto peaking (Energy selection)Yes
Image turning control (Energy selection)Yes
Pha window capacity (Energy selection)3peaks
Window selection
Automatic (CALIBRATION)Yes
Manual (CALIBRATION)Yes
Auto uniformity correction (Window selection)Yes
Nonuniform attenuation correction method (Window selection)Yes
CollimatorsLEGP, LEHR, LEUHS, LEHS, LEUHR, 15° slant
DETECTOR/YOKE MOVEMENT
Yoke rotation, deg (Whole-body scan)±540
Radius, cm (in) (Whole-body scan)28-43(11-17)
HUMIDITY20-80%
DETECTOR CHARACTERISTICS
Crystal dimensions, cm (in) (DETECTOR CHARACTERISTICS)33.7x 18.3 (13.3x 7.2)
Thickness, mm (in) (DETECTOR CHARACTERISTICS)6.4(1/4)
Number of pmts (DETECTOR CHARACTERISTICS)37hexagonal
Size, cm (in) (MAXIMUM OBJECT)6(2.3)
PROCESSOR
DATA INPUTAt camera stationUNIX PC, graphic acquisition interface
Processing (PROCESSOR)RISC-based UNIX with GUI
Data transfer (PROCESSOR)Starlink, Interfile, DICOM 3.0
Display matrix (IMAGE DISPLAY)1280x 1024 color
Storage2GB hard disk on GEnie Processing and Review workstation
HEAT LOADING, BTU/hr (gantry only) (PROCESSOR)2430
STABILITY (max °C change per hour) (PROCESSOR)3
SYSTEM FUNCTIONS
Ufov, cm (in) (SYSTEM FUNCTIONS)32x 17 (12.6x 6.7)
Max. count,cps (SYSTEM FUNCTIONS)325000
Dead time, μsec (SYSTEM FUNCTIONS)<1
Energy range, kev (SYSTEM FUNCTIONS)55-170
Intrinsic spatial resolution, mm
CLINICAL USES
WHERE MARKETEDWorldwide
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

გამა კამერა, სკანირება, GE Healthcare, Optima NX
View More Items