მწარმოებლის სპეციფიკაციები - OneTouch Ultra, Lifescan

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

OneTouch Ultra

REAGENT STRIPSOneTouch - for more information please see commentsUltra
PackagingVial of 25, box of 50, 100
KIT COMPONENTSMonitor, control solution, UltraSoft blood sampler, lancets, batteries, logbook, manual, carry case
TECHNIQUEElectrochemical
INSTRUCTIONS (BATTERY)Manual, videotape available
DATA STORAGE CAPACITY
Date/time of test results (DATA STORAGE CAPACITY)Yes
Tests storage (DATA STORAGE CAPACITY)1,500 blood glucose and control solution tests
DATA MANAGEMENTOneTouch diabetes management software
AUDIBLE SIGNAL DISABLENo audible signal
AUTO SHUTOFF2 min after last user action
TEST DURATION, SEC. (DATA STORAGE CAPACITY)5
BATCH-SPECIFIC CALIBRATIONYes
Battery (POWER NEEDED)
Low battery indicator (BATTERY)Yes
Kind of battery (BATTERY)Replaceable 3 V lithium 2032 (or equivalent)
Battery-life (BATTERY)1,000 tests or 1 year @ 3 tests/day
READOUTLCD
SPECIMEN REQUIREMENTS (PROGRAM PANEL)Capillary whole blood - please see comments for other options and detailsfrom fingertip or arm
Minimum sample volume, µl1
MEASUREMENT RANGE, mg/dL20
CALIBRATION CHECK (DATA STORAGE CAPACITY)Automatic internal
Frequency (REPORT DISPLAY)Every time meter is turned on
HEMATOCRIT RANGE, %30
QCOneTouch Ultra control solution
EXT. CONNECTIONSCommunicates with OneTouch software, IBM-PC compatible
DIMENSIONS (HXWXD) CM, (IN) (DISPLAY)7.9 x 5.7 x 2.1 (3.1 x 2.2 x 0.8)
WEIGHT, g (oz) (BATTERY)42.5 (1.5)
ENZYME(S) USED (BATTERY)Glucose oxidase
OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation)Control marking; plasma calibrated; 14-day test averages.
FDA CLEARANCE (Interference compensation)Yes
CE MARK (MDD) (Interference compensation)Yes
MARKETING REGION (Interference compensation)Worldwide
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

გლუკომეტრი, Lifescan, OneTouch Ultra
View More Items