მწარმოებლის სპეციფიკაციები - CA 1000, Sysmex

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODELSysmex CA 1000
Capable of performing the assays for PT, APTT, Fbg, PT/APTT and PT/APTT/Fbg
For a single test, Sysmex CA 1000 has a throughput capacity of 60 tests per hour. It has an auto sampler with a capability of 10 samples per rack. The coagulation system features a large LCD touch screen display for controlling various parameters and settings. Its data storage is 1,500 results with coagulation curves. Print out of the results can be generated using a graphic or data printer.
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

ჰემატოლოგიური ანალიზატორი, Sysmex, CA 1000
View More Items