მწარმოებლის სპეციფიკაციები - Formula 2000 Plus, Bellco Glass

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

Formula 2000 Plus

BLOOD CIRCUIT
Arterial pressure, mm hg (BLOOD CIRCUIT)-400, +880 reading; -350, +300 alarms
Venous pressure, mm hg (BLOOD CIRCUIT)-400, +800 reading
Blood pump range, ml/min (BLOOD CIRCUIT)0-500
Heparin pump range, ml/hr (BLOOD CIRCUIT)0-10
ALERTS (CONFIGURATION)
Detection of blood leak (ALERTS)Dialyzer bypass, dialysis time interrupted
Detection of air/foam (ALERTS)Dialyzer bypass, dialysis time interrupted
Conductivity (ALERTS)Bypass - for more information please see comments.Dialyzer bypass, dialysis time interrupted
Arterial/venous pressure (ALERTS)Dialyzer bypass, dialysis time interrupted
Temperature, high/low (ALERTS)Stops heater, bypass, dialysis time interrupted
Dimensions (hxwxd) cm (in) (GENERATOR)174 x 50 x 75.5 (68.5 x 19.6 x 29.7)
FLOOR SPACE, m2 (ft2) (ALERTS)0.37 (4)
WEIGHT, kg (lb) (DISPLAY)89 (196.1)
DIALYSATE DELIVERY
Proportioning system (DIALYSATE DELIVERY)Servo-controlled - for details please see comments.Volumetric by ceramic pumps; system servo-controlled
Comfort control, °c (DIALYSATE DELIVERY)35-39
Temperature alerts c (DIALYSATE DELIVERY)34, 40
Conductivity range, ms/cm (DIALYSATE DELIVERY)12.1-15.8 mS/cm total conductivity, 2.4-3.6 mS/cmpartial conductivity.
FLOW, mL/min (TESTS)300, 500, 800 12.1-15.8 mS/cm total conductivity, 2.4-3.6 mS/cmpartial conductivity.
Transmembrane pressure, mm hg (DIALYSATE DELIVERY)-300, +400, adjust
Bicarbonate (DIALYSATE DELIVERY)Yes
Sodium therapy (DIALYSATE DELIVERY)Yes - for more information please see comments.
Ultrafiltration pace, l/hr (DIALYSATE DELIVERY)0-4 L/hr in double needle; 0-12 L/hr in HDF.
WATER LOSS ALERT (DIALYSATE DELIVERY)Yes 0-4 L/hr in double needle; 0-12 L/hr in HDF.
DISPLAYS (STAINING POSTS)
Dialysate pressure (DISPLAYS)Yes
Transmembrane pressure (DISPLAYS)Yes
Conductivity (ALERTS)Yes
Flow rate (DISPLAYS)Yes
Elapsed time (DISPLAYS)Yes
Time left (DISPLAYS)Yes
Prescribed time (DISPLAYS)Yes
Other (ROTORS)Arabic, Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Greek, others
DISINFECTION
TECHNIQUEChemical, thermal
Display type (TEMPERATURE)Color TFT
MICROPROCESSOR (CALIBRATION)Pentium II IBM compatible 3
Storage options (MICROPROCESSOR)See Formula; uses silicon disk on chip Also HC11 Motorola.
INTERFACE PROTOCOL (REPORT DISPLAY)RS232 opto-isolated
BYPASS SIGNAL (DISINFECTION)Yes
OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation)Single needle, double pumps; hemodiafiltration with bags, online with exogenous reinfusion fluid, online with endogenous reinfusion fluid (HFR: hemodiafiltration with reinfusion of ultrafiltrate regenerated), operator warnings. 4
FDA CLEARANCE (Interference compensation)No Also measures absolute Hct, O2 saturation, continuous cardiac frequency, and automatic sphygmomanometer; optional emergency battery, 2nd clamp for single needle, central concentration distribution kit. Meets requirements of EN, IEC.
CE MARK (MDD) (Interference compensation)Yes
MARKETING REGION (Interference compensation)Worldwide
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

ჰემოდიალიზის აპარატი, Bellco Glass, Formula 2000 Plus
View More Items