მწარმოებლის სპეციფიკაციები - Artis, Gambro

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
Characteristics ATTRIBUTES
MODELArtis
BLOOD CIRCUIT
Arterial pressure, mmHg-400 to +150
Venous pressure, mmHg-100 to +450
Blood pump range, ml/min 0-580
Heparin pump range, ml/hr 1.5-10
ALERTS
Loss of waterYes
Detection of blood leak Stops blood pump, clamps venous line, reduces UF rate to minimum
Detection of air/foam Stops blood pump, clamps venous line, reduces UF rate to minimum
Conductivity Bypass
Arterial/venous pressure Stops blood pump, clamps arterial or venous line, reduces UF rate to minimum
Temperature, high/low Bypass
Dimensions 155 x 50-66 x 70 (61 x 20-26 x 28)
FLOOR SPACE, m2 0.41 (4.4)
WEIGHT, kg 130 (286)
DIALYSATE DELIVERY
Proportioning system Servo-controlled
Comfort control, degc35-39.5
Temperature alerts c 34.5-41
Conductivity range, ms/cm Sodium 130-160 mmol/L; HCO3 24-38 mmol/L
FLOW, mL/min 300-800
Transmembrane pressure, mmHg-200 to +600
Rx dialysis
Bicarbonate Yes
Sodium therapy Yes
Ultrafiltration pace, l/hr 1.2-27
Ph monitor Yes
DISPLAYS
Dialysate pressure Yes
Transmembrane pressure Yes
Conductivity Yes
Flow rate Yes
Elapsed time Yes
Time left Yes
Prescribed time Yes
Other Profiling (UF, sodium), BPM, venous and arterial pressure, adequacy monitoring (Kt/V), real blood flow, infusion flow rate (online hemodiafiltration)
Display type LCD touchscreen
DISINFECTION
TECHNIQUEChemical, citric, heat, centralize heat/chemical, bacteriostatic chemical, CleanCart cartridge
System
Storage options Treatment data
INTERFACE PROTOCOL RS232, 10/100BaseT Ethernet
BYPASS SIGNAL Yes
OTHER ATTRIBUTES Power-failure alarm; compensated blood flow displayed on machine; bicarbonate cartridge; battery backup options, waste handling option, blood volume control, HDF, HF, ultracontrol.
CE MARK Yes
MARKETING REGION Worldwide, except USA
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

ჰემოდიალიზის აპარატი, Gambro, Artis
View More Items