მწარმოებლის სპეციფიკაციები - IWS 3300, Ohmeda (GE Healthcare)

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODELIWS 3300
WARMER OR INCUBATOR/WARMER COMBO Warmer
OTHER ACCESSORIES
Resuscitation module Optional
Phototherapy lights Optional
BULBSYes
Type Halogen (1)
X-ray tray Yes
Apgar timer Yes
Drawers/shelves Optional
MOBILE OR STATIONARY Mobile
CONTROL CONSOLE
HEAT CONTROL Microprocessor, servo, manual
Range, degc 35-37.5 (95-99.5)
Heat signal Vertical LED bar, 5% increments
HEAT SOURCE 540 W calibration rod
TEMPERATURE
Set-point display Digital LED
Skin-temp display Digital LED
Range, degc 30-42 (86-107.6)
SELF-CHECK FEATURES Power-up checks: calibration, control system, software; solid-state relay gives simulated alarm; continuous checks: software, calibration, solid-state relay, audible alarms, voltage out of range, error codes for service tech troubleshooting
ALERTS Yes
Alert signalAudible and visual
ToneProgressive
Trigger from setpoint, +/-degC/degF Factory set at 1, adjustable to 0.5
Manual modeSingle tone after 12 min at <25% power, 2-tone alarm at 3 min, heater off, see Other Specifications
Sensor disconnectAudible and visual
Power loss Audible and visual, cannot be silenced
Illumination 50 W quartz halogen, 100 footcandles
POWER NEEDED, VAC 100/120/220/230/240
DIMENSIONS 185 x 66 x 103 (72.8 x 26 x 40.6)
WEIGHT, kg 96 (210)
WHEELS96 (210)
Size, cm 12.7 (5)
BRAKES2
CONFIGURATIONBedded warmer
OTHER ATTRIBUTES Panda Turbo preheat to 100% power for 12 min, then to 50% power with no alarms until mode activation, then alarm structure same as manual mode (see Alarms); IWS 3400 has elevating base. Meets requirements of IEC 601-2-21 and ISO 9000.
FDA CLEARANCE Yes
CE MARK Yes
MARKETING REGION Worldwide
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

ჩვილი ბავშვის ინკუბატორი (გამათბობელი), Ohmeda (GE Healthcare), IWS 3300
View More Items