მწარმოებლის სპეციფიკაციები - MiniMed 530G , Medtronic

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODELMedtronic MiniMed 530G
Small doses of rapid-acting insulin, in immediate succession, maintain consistent pharmacodynamics
Calculates the amount of insulin needed for boluses (food and correction)
Tracks 'active' insulin
BASAL INSULIN DELIVERY:
Replaces long-acting insulin
Covers hepatic glucose production and maintains glycemic stability in fasting states (between meals and overnight)
Automatically delivers precise, programmed dose
Adjustable to match diurnal variations
BOLUS INSULIN DELIVERY:
Covers food intake and corrects high Blood Glucose (BG) levels
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

ინსულინის ტუმბო, Medtronic, MiniMed 530G
View More Items