მწარმოებლის სპეციფიკაციები - Esiris , Schwind

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODELSchwind Esiris
: - With a repetition rate of 200 Hz and a very small spot size of 0.8 mm, the ESIRIS provides ideal conditions for highly precise treatments.
: - The ultra fast eye tracker (330 Hz) follows eye movements within the world’s shortest reaction time of only a few milliseconds.
: - In combination with an ingenious algorithm of the SCHWIND Custom Ablation Manager software, the para-Gaussian spot provides for a very smooth corneal surface.
: - The ESIRIS can be used for multiple applications – from aspherical standard corrections to corneal and ocular wavefront treatments.
: - Available as optional equipment on the ESIRIS, online pachymetry further increases treatment safety. With the pachymetric procedure using Optical Coherence
: - The working distance between the laser arm and the patient eye, at 295 millimeters, offers the operator optimal work conditions.
: - With the optionally available swiveling patient bed, the ESIRIS is optimally equipped for use in combination with other medical systems.
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

ლაზერი - ექსიმერი, Schwind, Esiris
View More Items