რჩევები ყიდვისათვის Extracorporeal Lithotripter

  1. The individual requirements of the facility should determine the options of these devices. Systems vary widely in price, based on the type of shock-wave generator, the imaging system, and the table design.
  2. Buying a motorized table depends on a facility's budget requirements, the anticipated frequency at which this option will be used, or whether the table will be used for additional applications.
  3. Triggering the shock-wave generator can be carried out by the unit in several methods, including ECG, respiratory, manual, and fixed triggering, at minimum, the system should permit ECG triggering.
  4. Generator pulse frequencies may vary from 30 to 480 pulses per minute. The system should allow a pulse frequency of at least 96 pulses per minute, and pulse durations may range from less than 1 nanosecond to greater than 500 milliseconds. Durations of less than 500 milliseconds should be available.
  5. A penetration depth of at least 120 mm is recommended, and some systems provide depths of up to 170 mm. For stone localization, fluoroscopic, radiographic, and ultrasonic imaging can be used.
  6. Fluoroscopic and ultrasonic imaging are recommended. Ultrasound transducer frequencies may range from 3 to 7 MHz, while recommended values are 3 to 5 MHz. In addition, the system can have several patient monitoring features, including: ECG, respiratory, arrhythmia, and anesthesia capabilities.
  7. Facilities should determine whether a fixed site is necessary before purchasing a unit. Hospitals and clinics may be able to share mobile services, and therefore the lithotripter's space, shielding, power, and water requirements also need to be considered.
სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვის სახელმძღვანელო
ეს ელექტრონული წიგნი აუცილებელია სამედიცინო დაწესებულებებისათვის, საავადმყოფოების ხელმძღვანელებისათვის, ასევე სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვით დაკავებული ნებისმიერი ადამიანისათვის .
გაიგე მეტი >>
გაქვთ დამატებითი რეკომენდაციები ამ მოწყობილობის ყიდვისათვის?
გამოგვიგზავნეთ თქვენი რეკომენდაციები!
ჩემი რეკომენდაციების დამატება
უკან