რჩევები ყიდვისათვის Hemodialysis Machine

 1. When considering the right Hemodialysis machine for a facility, patient safety and effectiveness should be considered primarily. The Hemodialysis unit should include certain alarms and monitors; the dialysis delivery system should monitor the temperature, and if it's above 41°C, an alarm should sound.
 2. TMP should also be monitored, because blood exposed to higher temperatures can be damaged. If the TMP falls below 0, reverse ultra filtration can occur, allowing fluids and toxins to filter back into the blood, and therefore an alarm should sound in that event.
 3. Hemodialysis machines should monitor ultra filtration removal rates with an accuracy of ±10% of set volume. They should have air/foam and conductivity detectors to reduce patient risk in the extracorporeal blood circuit.
 4. A disinfection method – heat or chemical – should be available to reduce the possibility of infection.
 5. Facilities that are buying only one or two Hemodialysis machines to add to an existing stock, should consider staff familiarity and experience with a particular manufacturer's machines. Clinicians will usually be more comfortable with Hemodialysis machine models from a manufacturer they already know and will require less training. The clinical engineers would also benefit from the experience gained in servicing earlier Hemodialysis machine models from the same manufacturer.
 6. Using the same brand could also reduce the need to store additional parts and thereby simplify inventory because the new components may be identical to those of earlier Hemodialysis units.
 7. To reduce costs, earlier Hemodialysis machine models may be sufficient for facilities that need units for limited chronic or acute care applications not requiring recent innovations, as well those considering units for home use.
 8. Hemodialysis machines for home use should be as user-friendly as possible.
 9. Power, water pressure, and temperature may not be regulated as well at home as in medical facilities. Buyers should consider issues like limited acceptable ranges of supply voltage and water temperature when selecting a Hemodialysis machine unit.
 10. At home there is usually no backup Hemodialysis unit or repair technician available. Therefore, reliability is a major concern. There are serious consequences when a Hemodialysis machine ceases to function in the middle of treatment.
 11. Different brands of disposable accessories can be used with most Hemodialysis units; some Hemodialysis units require the use of proprietary disposables, which can increase the operational costs per procedure.
 12. If many Hemodialysis machines are used in a facility, it is important to make sure that all of them accept the same brands of disposables; bulk quantities can cost less.
სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვის სახელმძღვანელო
ეს ელექტრონული წიგნი აუცილებელია სამედიცინო დაწესებულებებისათვის, საავადმყოფოების ხელმძღვანელებისათვის, ასევე სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვით დაკავებული ნებისმიერი ადამიანისათვის .
გაიგე მეტი >>
გაქვთ დამატებითი რეკომენდაციები ამ მოწყობილობის ყიდვისათვის?
გამოგვიგზავნეთ თქვენი რეკომენდაციები!
ჩემი რეკომენდაციების დამატება
უკან