მწარმოებლის სპეციფიკაციები - AMX 4, GE Healthcare

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

AMX 4

METERS
Type (CONFIGURATION)Digital
kVp/range (METERS)Yes/NA
mAs/range (METERS)Yes/NA
POWER NEEDED120/240 VAC
Dimensions (hxwxd),cm (in) (ANTECHAMBER)193x 60 x 101.6 (76x 23.6 x 40)
WEIGHT, kg (lb) (DISPLAY)485(1,070)
Power source (DRIVE ATTRIBUTES)
Ac line (POWER NEEDED)Charge battery only
Battery (POWER NEEDED)Yes
Battery type (AUX POWER SYSTEM)Lead acid
Energy capacity, mas (POWER SOURCE)20000
Charging time, full charge, hr (POWER SOURCE)4
Low-battery indicator (POWER NEEDED)Yes
PATIENT CENTERING BEAM (GENERATOR)Yes
SELF-PROPELLED (GENERATOR)Yes
Speed, mph (GENERATOR)0-3
Max incline, ° (GENERATOR)7
HANDHELD CONTROL (GENERATOR)Yes
TUBE MOTION
Horizontal, cm (in) (TUBE MOTION)41(16)
Vertical, cm (in) (TUBE MOTION)141(55.5)
Rotation (C-ARM)
Z-axis, ° (Rotation)110
X-axis, ° (Rotation)360
CASSETTE STORAGE (Rotation)10
X-RAY TUBE ANODERotating
Heat capacity, hu (X-RAY TUBE)275000
Max. output, kvp125
Range (WAVELENGTH, nm)50-125
Increments (TIMING DEVICE)24
mAs RANGE (X-RAY TUBE)0.4
Increments (TIMING DEVICE)25%steps
Focal spot, mm0.75
ALUMINUM FILTER, mm (GENERATOR)3.35@ 125 kVp
Sid range, cm (in) (PA GANTRY)91.4-182.9(36-72)
OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation)Bumper-actuated collision braking; shock-absorbing front casters; optional AEC.
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

პორტატული რენტგენი, GE Healthcare, AMX 4
View More Items