მწარმოებლის სპეციფიკაციები - MOBILETT XP Hybrid, Siemens

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

MOBILETT XP Hybrid

X-RAY TUBE ANODERotating
Heat capacity, hu (X-RAY TUBE)122
Max. output, kvp133
Range (WAVELENGTH, nm)40-133
Increments (TIMING DEVICE)25 or 49
mAs RANGE (X-RAY TUBE)0.3
Increments (TIMING DEVICE)53
Focal spot, mm0.8 (IEC 336)
Tube power rating, kw @ 100kvp25
POWER NEEDED100-240 ±10% VAC, 50-60 Hz
Dimensions (hxwxd),cm (in) (ANTECHAMBER)157 x 56.4 x 104 (61.8 x 22.2 x 40.9)
WEIGHT, kg (lb) (DISPLAY)285 (628.3)
Power source (DRIVE ATTRIBUTES)
Ac line (POWER NEEDED)Yes
Battery type (AUX POWER SYSTEM)Lead acid
Energy capacity, mas (POWER SOURCE)20
Charging time, full charge, hr (POWER SOURCE)8
Low-battery indicator (POWER NEEDED)Yes
SELF-PROPELLED (GENERATOR)Yes
Speed, mph (GENERATOR)1.1-2.2
Max incline, ° (GENERATOR)7
CASSETTE STORAGE (Rotation)8
METERS
Type kvp (METERS)Digital
Mas (METERS)Yes
PATIENT CENTERING BEAM (GENERATOR)Yes
GENERATOR
Power rating, kw @ 100 kvp (X-RAY GENERATOR)25
ALUMINUM FILTER, mm (GENERATOR)3-/8
Sid range, cm (in) (PA GANTRY)47-214 (18.5-84.2)
HANDHELD CONTROL (GENERATOR)Yes
Cord length, m (ft) (CONTROLS)5 (16.4)
TUBE MOTION
Horizontal, cm (in) (TUBE MOTION)96 (37.8)
Vertical, cm (in) (TUBE MOTION)167 (65.7)
Rotation (C-ARM)
Z-axis, ° (Rotation)90
X-axis, ° (Rotation)330
VOLTAGE COMPENSATOR (Rotation)Automatic
OTHER ATTRIBUTES (Interference compensation)Concealed cables; microprocessordirected high-frequency generator (50 kHz); maximum 450 mA tube current; turnplate; retractable power cord; optional remote handswitch. Complies with DHHS, DIN 3100, Homologation in France, IEC 601-1 and 601-2-7, Japanese M
FDA CLEARANCE (Interference compensation)Yes
CE MARK (MDD) (Interference compensation)Yes
MARKETING REGION (Interference compensation)Worldwide
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

პორტატული რენტგენი, Siemens, MOBILETT XP Hybrid
View More Items