მწარმოებლის სპეციფიკაციები - Logiq Book XP, GE Healthcare

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODELGE - Logiq Book XP
: - Light & ultraportable system with ergonomic clinical design and easy to use interface with personalized presets
: - Flexible applications with integrated networking solutions
TruAccess Rawdata processing technology that will change the future of ultrasound imaging. By accessing raw data, TruAccess applies live scanning techniques to stored image data.This maintains excellent image quality and ensures unsurpassed image management
SmartScan New advances inoperating algorithms and system operations to improve image acquisition and patient throughput while increasing diagnostic confidence and exam consistency
ComfortScan Increased flexibility and mobility for all scanning conditions
Dimensions and weight
Height 78 mm (3.07 in)console only, 99.5 mm (3.92 in)with handle
Width 350 mm (13.78 in)
Depth 280 mm (11 in) console only, 320 mm (12.6 in) with handle
WEIGHTapprox. 4.3 kg (9.5 lb.)
Battery Weight approx 0.4kg (0.88Ib.)
ELECTRICAL POWER
Voltage 100- 240 V AC
Frequency 50/60 Hz
POWERMax. 108 VA with Peripherals
Console Design
: - Laptop Style
: - Integrated HDD (40GB)
: - Wireless LAN Support
: - 1 probe port with micro-connector
: - Rear handle
Operator Keyboard
: - Alphanumeric Keyboard
: - Ergonomic Hard Key Operations
: - Integrated Recording Keys for Remote
: - Control of Peripheral Devices and
: - DICOM Devices
: - 6 TGC Pods, with Re-mapping
: - functionality at any depth
Display screen
: - 10.4 inch High-Resolution Color
: - LCD
Display Size 800x600
Recording area 640x480
: - Interactive Dynamic Software Menu
: - Open Angle Adjustable
: - 0 to 160°
: - Integrated Speakers
: - Brightness Adjustment
: - Audio Volume Adjustment
APPLICATIONS
: - Abdominal
: - Cardiac
: - Obstetrical
: - Gynecological
: - Musculoskeletal
: - Vascular
: - Urological
: - Small Parts and Superficial
: - Pediatric and Neonatal
: - Intraoperative
Scanning Methods
: - Electronic Convex
: - Electronic Linear with slant scanning
: - Virtual Convex
: - Electronic Phased array
OPERATING MODES
: - B-Mode
: - M-Mode
: - Color Flow Mode (CFM)
: - Power Doppler Imaging (PDI)
: - Pulse Wave Doppler(PWD)
: - Triplex
: - Harmonic
Transducer Types
: - Convex Array
: - Microconvex Array
: - Linear Array
: - Phased array
Media & Peripherals
: - External USB CD-RW (standard)
: - USB thermal B&W printer, Sony UPD- 895 (option)
: - USB thermal color printer, Sony UPD-23 (option)
: - Supports 802.11a/b/g wireless-LAN with the Linksys WPC55AG card
: - Supports LAN with the Netgear FA511, 32 bits network adapter
: - Supports Medical VCR(SVO-9500MD or SVO-9500) via video adapter (Tview Micro)
: - Supports USB light(F8E448)
: - Supports PC printer HP450 via Bluetooth
: - adapter kit(3CREB96)
Bluetooth Wireless Reporting package
: - Print a customized report page with all patient information, measurements, and images. Works with hp450 Printers and the Wireless Bluetooth Adapter
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

პორტატული ექოსკოპი, GE Healthcare, Logiq Book XP
View More Items