მწარმოებლის სპეციფიკაციები - EPM-3300, Pentax

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODEL

EPM-3300

VIDEO PROCESSOREPM-3300
Controls avail.
LIGHTINGAutomatic, manual
White balance (Controls avail.)Factory set
Transillumination (Controls avail.)Yes
Sharpness (Controls avail.)Yes
Additional controls (Controls avail.)Red and blue
Outputs
Rgb (Controls avail.)2
Y/c (Outputs)2
Ntsc (Outputs)2
Pal (Outputs)2
Additional (Alarms, high/low)Computer RGB output
DIMENSIONS (HXWXD) CM, (IN) (DISPLAY)20x 50 x 60
WEIGHT, kg (lb) (DISPLAY)35(77.2)
POWER NEEDED, VAC (ENERGY)120/220-240
PERIPHERAL DEVICES AVAILABLE
MONITORYes
Vcr (PERIPHERAL DEVICES AVAILABLE)Yes
Video printer (PERIPHERAL DEVICES AVAILABLE)Yes
Video recording (PERIPHERAL DEVICES AVAILABLE)Yes
CartYes
Additional (Alarms, high/low)Computer
Standard system (LIST PRICES)Standard accessories
USES (STAINING POSTS)All, Pentax
VIDEO CAMERA (Digital capture)PVA-1010
Number of ccds (Outputs)1
Matrix size,
Cable length,
m (ft) (WORKING RADIUS,)1.5(4.9)
Recommended
REPROCESSINGEtO, STERIS **
LIGHT SOURCEEPM-3300
Integral (Digital capture)Yes
Lamp used (Digital capture)300W xenon
Lamp meter (Digital capture)Yes
Illumination temp (Digital capture)5,600K
Backup lamp type (Digital capture)Not specified,
DIMENSIONS (HXWXD) CM, (IN) (DISPLAY)See video processor
WEIGHT, kg (lb) (DISPLAY)See video processor
EQUIVALENT ENDOSCOPE
Flexible (EQUIVALENT ENDOSCOPE)Pentax endoscopes
OTHER SPECIFICATIONS (AIR SUPPLY)Infrared imaging
FDA CLEARANCE (Interference compensation)Yes
CE MARK (MDD) (Interference compensation)Yes
MARKETING REGION (Interference compensation)Worldwide
თქვენ შესაძლებელია აგრეთვე დაინტერესებული იყოთ მწარმოებლის შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

ვიდეო ენდოსკოპი, Pentax, EPM-3300
View More Items