მწარმოებლის სპეციფიკაციები - 3Di Vision 3DHD, Viking Systems

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
MODELViking Systems - 3Di Vision System - 3DHD Visualization
: - Natural depth perception and tactile sensation allows surgeons the ability to perform pure laparoscopic procedures with confidence and ease
: - Restores natural 3D vision and depth perception
: - Provides precise spatial orientation
: - Helps to reduce fatigue
: - Enhances dissection, grasping, suturing and stapling
: - Helps to improve precision and dexterity
: - Integrates clinical information directly into the surgeon’s view
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

რობოტიზირებული ქირურგიული სისტემა
View More Items