მწარმოებლის სპეციფიკაციები - DPU-5050, Vision Sciences

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: None of the equipment posted for sale on MedWOW.com is owned by MedWOW, should you have any questions regarding a specific item, please direct them to the appropriate seller by making use of the available communication channels on the items page.
The DPU-5000 Series of Digital Processing Units 
provides vibrant, sharp, CCD-based, 
high resolution imaging with a full screen 
presentation for a complete anatomical view.
The DPU-5000 Series is designed to offer 
hospitals, clinics and offices an affordable, 
high-performance option in video-based 
flexible endoscopy. 
Available across all endoscopy platforms, 
the DPU-5000 Series is compatible with the 
Vision Sciences 5000 Series flexible endoscopes 
in Urology, Gastroenterology, Otolaryngology, 
and Pulmonology.
With pioneering features such as single-touch 
SD Card image archiving, integrated light source and 
display peripherals, and full add-on camera support, 
the 5000 Series endoscopy line provides practitioners 
cutting-edge endoscopy technology without the 
costs or the complication of external peripherals.

Image Presentation: Full Screen
Illumination System: LED Control
Formats: NTSC/PAL
Outputs: S-Video (2)
 RGBS (1)
 Composite (1)
 USB (1)
 SD Card (1)

DPU-5000 SERIES FUNCTIONAL FEATURES
Light Intensity Controls
Gain Control
Screen Brightness Control
Image Enhancement Control
Image Freeze with Picture-in-Picture
Image Orientation Control
Archived Image Review/Playback
White Balance Control
Stroboscopic Control
Air Insufflation Control
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა
ამ გვერდზე არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია იყოს არასრული, მოიცავდეს გარკვეულ შეცდომებს ან არაზუსტ ინფორმაციას.
MedWOW იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას და ვალდებულებას ამ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ ინფორმაციაზე.

ვიდეო ენდოსკოპი, Vision Sciences, DPU-5050
View More Items