სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვის სახელმძღვანელოს სრული ვერსია

მიიღეთ თქვენი წიგნი უფასოდ.


არსებობს მრავალი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვისას, რათა შესყიდვის პროცესი გავხადოთ უფრო ინფორმატიული, პროფესიონალური და მაქსიმალურად უსაფრთხო.

ეს სახელმძღვანელო შეიცავს შემდეგი მასალების კრებულს:

 1. რეკომენდებულ შეკითხვებს

  300 -ზე მეტი სამედიცინო მოწყობილობისათვის, ასევე კონსულტაციებს კონკრეტული ელემენტებისათვის, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვამდე.

 2. რჩევებს შესყიდვისათვის

  შეკითხვები, რომლებიც უნდა დავუსვათ სამედიცინო მოწყობილობის ყოველი ტიპის გამყიდველს.

 3. ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის ფორმებს

  სამედიცინო მოწყობილობის ყოველი ტიპის პროფესიონალური ინსპექტირების შეკვეთისათვის გამოსაყენებლად.

 4. რეალური დროის რეჟიმში გაყიდვაში არსებულ საქონელს

  250,000-ზე მეტი სამედიცინო მოწყობილობისა და ნაწილებისათვის, რომლებიც ამჟამად ხელმისაწვდომია ჩვენი გლობალური სავაჭრო ქსელის საშუალებით.

* განახლებული ვერსიის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია Adobe PDF ფორმატში, ამჟამად ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

"სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვის სახელმძღვანელოს სასურველია გაეცნონ ყველა ჰოსპიტალში.""ეს წიგნი იძლევა პრაქტიკულ რჩევებს, რომლებიც გასათვალისწინებელია მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობის შესყიდვის პროცესში. რჩევები სასარგებლო და ადვილად გასაგებია."კლიფ რ., ქირურგი


რობერტ რ., ჰოსპიტალის ადმინისტრატორი
დიდი ბრიტანეთი


ჰელენ ს., სამედიცინო აღჭურვილობის მყიდველი
გერმანია


აშშ
"ეს წიგნი აუცილებელია ყველა ჰოსპიტალისათვის. ის დაწერილია ობიექტურად, განიხილავს შეკითხვებს, რომლებიც ჩვენს ჰოსპიტალს ყოველთვის ჰქონდა გარკვეულ მოწყობილობებთან დაკავშირებით, მაგრამ ვერ პოულობდა მათზე პასუხებს. მადლობა MedWOW-ს!!!"