MedWOW / მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა / საავადმყოფოს აღჭურვილობა
 

საავადმყოფოს აღჭურვილობა - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 
D
DVD და VCR
N
Nitrogen Generator

ბასრი საგნებისა და ნარჩენების მოსაშორებელი მოწყობილობა

გამყოფი ტრანსფორმატორი გარემოების მატესტირებელი აღჭურვილობა

ელექტროგენერატორი ელექტროუსაფრთხოების ანალიზატორი

ვაკუუმური ტუმბო ვიდეო და ფოტო კადრების მართვის სისტემა ვიდეოკონფერენციის მოწყობილობა

კარდიოლოგიური საინფორმაციო სისტემა კომპრესორი/დეჰიდრატატორი

ლაბორატორიების საინფორმაციო სისტემები

მაგიდის ორთქლის სტერილიზატორი მასალების მართვის საინფორმაციო სისტემა მედდასთან დარეკვის სისტემა მკურნალობის მართვის სისტემა მონაცემთა მართვის სისტემა, ანესთეზია მჟავისა და კოროზიული ნივთიერებების შესანახი კონტეინერი

ორთქლით სტერილიზაცია

პაციენტების ქონების უსაფრთხოების თვალის დევნების სისტემა პაციენტის მეთვალყურეობის სისტემა
 
(გაგრძელებულია...)
პერსონალის დაინფიცირების კონტროლი პლაზმის სტერილიზატორი პრაქტიკული მართვის სისტემა

ჟანგბადის კონცენტრატორი

საავადმყოფოს საინფორმაციო სისტემა საავადმყოფოს საწოლი საინფორმაციო სისტემა, რადიოლოგია სამედიცინო აირების მიმწოდებელი მოწყობილობები სამედიცინო ნარჩენების სისტემა საოპერაციო ნათურა საწოლის თავზე დამონტაჟებული სისტემა სერვის მოწყობილობების კონსოლი სითხეებში გამტარიანობის საზომი მოწყობილობა

ტელემედიცინის სისტემა

უწყვეტი დენის წყარო (UPS)

ქირურგიული ხელსაწყოების სარეცხი მოწყობილობა

ყინულის დამამზადებელი და შესანახი მოწყობილობა

შტრიხკოდის სკანერი

ჰაერის გამწმენდი ჰელიუმის გაჟონვის დეტექტორი
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა