მიკრობიოლოგია - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 
C
Camera System for Microscopy Imaging

ანაერობული ინკუბატორი

ელექტრომიკროსკოპი

იმუნოლოგიური ანალიზატორი

ლაბორატორიული თერმოცირკულაციური ინკუბატორი ლაბორატორიული ინკუბატორი

მაგიდის ცენტრიფუგა მიკრობიოლოგიური კულტურების ანალიზატორი მიკროორგანიზმების კოლონიების მთვლელი მიკროსკოპი მიკროსკოპის ნიმუშის მომზადების სისტემა
 

ოპტიკურ მოლეკულარული ვიზუალიზატორი

პრეპარატების შესაღები მოწყობილობა, ჰემატოლოგია

ულტრაიისფერი ნათურა

ქიმიური რეაქციის ამომცნობი და გამზომი ლუმინომეტრი

ცენტრიფუგა ციფრული მიკროსკოპი

წყლის თერმოსტატული გამაციებელი

ხმის ჩამწერი

ჰაერის გამწმენდი

”ფერმენტორი”
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა