ნევროლოგია - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 
I
Implantable Sacral Neurostimulator
M
MRI
P
PET/CT
U
Upright Multi-Position MRI

აუტონომიური ნერვული სისტემის მონიტორი

ბიოლოგიური უკუკავშირის სისტემა შარდის შეუკავებლობის საკონტროლოდ ბიოლოგიური წინაღობის საზომი მოწყობილობა ბირთვული კომპიუტერი

გამა კამერა გამა კამერა, სკანირება გასასინჯი მაგიდა

ელექტროენცეფალოგრამის მონიტორი ელექტროენცეფალოგრაფი ელექტროკონვულსიური თერაპიის განყოფილება ელექტრომიოგრაფიისა და გამოწვეული პოტენციალის დანადგარი ელექტრონისტამოგრაფი ელექტრონულ სხივზე მოქმედი ტომოგრაფი ენდოსკოპის სინათლის წყარო

ვიდეოკონფერენციის მოწყობილობა

თავის ქალის ჩარჩო სტერეოტაქტიკის მოწყობილობისათვის (თავის ტვინის ქსოვილების ზუსტი ლოკალიზაცია) თანმიმდევრული ოპტიკური ტომოგრაფი (OCT)

კარდიო ვიდეოსისტემა კომპიუტერული ტომოგრაფიის (CT) სკანერი

მაგიდა სამკურნალო პროცედურებისათვის
 
(გაგრძელებულია...)
მაგნიტური სტიმულატორი მანუალური გამოკვლევის მაგიდა მაღალი გარჩევადობის სამედიცინო ვიდეო მონიტორი

ნეიროენდოსკოპი ნეიროკუნთოვანი აქტივობის საზომი ნეირომუსკულარული ელექტრო სტიმულატორი ნერვის გამტარობის მონიტორი ნერვის სტიმულატორი

ოფთალმოსკოპი

პოლისომონოგრაფია პრაქტიკული მართვის სისტემა პროსტატაზე ოპერაციების დროს ნერვის დამაფიქსირებელი მოწყობილობა. პულსის სტიმულატორი

რენტგენოგრაფიული კამერა

სმენის ფუნქციის სკრინინგი სპექტრის ანალიზატორი სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპია

ტელემეტრიული მონიტორი ტკივილის კონტროლის სისტემა ტრანსკრანიალური მაგნიტური სტიმულატორი

ცერებრალური ოქსიმეტრი ციფრული კამერა ადაპტორი

ხმის ჩამწერი
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა