ონკოლოგია - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 

Nd:YAG ლაზერი (ნეოდიმიუმით გააქტივირებული იტრიუმ ალუმინის კრისტალზე მოქმედი ლაზერის დანადგარი)
H
Hyperthermia Therapy Device
P
PET/CT

ბლოკების საჭრელი სისტემა ბრაქიოთერაპიის სისტემა

გადასაყლაპი კამერა-ტაბლეტი გასტროსკოპი გინეკოლოგიური ენდოსკოპი

დამცავ ბლოკებში კომპენსატორული სისტემა დანა გამა გამოსხივებით დუოდენოსკოპი

ერთფოტონიანი ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფი

თავის ქალის ჩარჩო სტერეოტაქტიკის მოწყობილობისათვის (თავის ტვინის ქსოვილების ზუსტი ლოკალიზაცია) თერმოგრაფიული დანადგარი

კობალტის ხაზოვანი ამაჩქარებელი

მკურნალობის მართვის სისტემა მობილური PET/CT (პოზიციურად ემისიური ტომოგრაფი / კომპიუტერული ტომოგრაფი)
 
(გაგრძელებულია...)
მოტორიზებული რენტგენის სურათების სანახავი მოწყობილობა

პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია

რადიოთერაპიის დაგეგმვის და მკურნალობის აქსესუარები რადიოთერაპიული CT იმიტატორი. რადიოიზოტოპის კალიბრატორი რენტგენის იმიტატორი

საოპერაციო მიკროსკოპი სარძევე ჯირკვლის ბიოფსიის სისტემა სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპია სხივური თერაპიის დასაგეგმი სისტემა

ფოტოდინამიკური თერაპია

ქაფპლასტიკური მასალების მჭრელი მოწყობილობა ქოლედოქოსკოპი (ნაღვლის ბუშტის ენდოსკოპი)

ხაზოვანი ამჩქარებელი

ჰისტეროსკოპი
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა