ფსიქიატრია - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 

ბიოლოგიური წინაღობის საზომი მოწყობილობა

ელექტროკონვულსიური თერაპიის განყოფილება

მანუალური გამოკვლევის მაგიდა
 

პრაქტიკული მართვის სისტემა

ხმის ჩამწერი
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა