სპორტული მედიცინა - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 
A
Ankle Massage Device

გულის დატვირთვის ტესტი

დამჭიმი მოწყობილობა

ერგომეტრი

ვიბრაციული მოწყობილობები და სავარძლები

თერაპია დაბალი სიმძლავრის (ჰელიუმ-ნეონის ან ცივი ლაზერის) ლაზერის გამოყენებით თერმოგრაფიული დანადგარი თერმული თერაპიის სისტემა

მაგიდა სამკურნალო პროცედურებისათვის მეტაბოლიტების ანალიზატორი მოტორიზებული რენტგენის სურათების სანახავი მოწყობილობა
 

ნეიროკუნთოვანი აქტივობის საზომი ნერვის სტიმულატორი

სავარჯიშო მოწყობილობა სარბენი ბილიკი სპირომეტრი სხეულის კომფიგურაციის საზომი

ტკივილის შესამსუბუქებელი გამყინავი მოწყობილობა

ფილტვის დატვირთვის ტესტი

ქიროპრაქტიკული თერაპია

ცივი კომპრესით სამკურნალო მოწყობილობა
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა