ბიოუსაფრთხოება - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 
B
Biological Agents Detection Systems
C
CPAP

ასპირატორი გადაუდებელი შემთხვევებისათვის

ბაქტერიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტი

მობილური სამედიცინო ლაბორატორია

პაციენტის გამათბობელი პაციენტის მეთვალყურეობის სისტემა
 

რეანიმატორი

საკაცე სასწრაფო დახმარების მანქანა

წყლის გასუფთავების სისტემა

ჰაერის გამწმენდი ჰაერის გამწმენდი რესპირატორი
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა