ნეფროლოგია - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 

დიალიზის სავარძელი

ექსტრაკორპორალური ლითოტრიპტერი

ვიდეო ენდოსკოპი

თირკმლის ენდოსკოპი

ლაბორატორიული ტუმბო

მოქნილი ურეტეროსკოპი

პეროტონეალური დიალიზის მოწყობილობა
 

სითხეებში გამტარიანობის საზომი მოწყობილობა

ულტრაბგერითი სისხლის ნაკადის დეტექტორი

წყლის გასუფთავების სისტემა

ჰემატოლოგიური ანალიზატორი ჰემოდიალიზის აპარატი
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა