ნეფროლოგია - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 

დიალიზის სავარძელი

ექსტრაკორპორალური ლითოტრიპტერი

ვიდეო ენდოსკოპი

თირკმლის ენდოსკოპი

ლაბორატორიული ტუმბო

მოქნილი ურეტეროსკოპი

სითხეებში გამტარიანობის საზომი მოწყობილობა
 

ულტრაბგერითი სისხლის ნაკადის დეტექტორი

წყლის გასუფთავების სისტემა

ხმის ჩამწერი

ჰემატოლოგიური ანალიზატორი ჰემოდიალიზის აპარატი
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა