ონკოლოგია - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 
C
CT სიმულატორის სისტემა CT სკანერი, კომპიუტერული ტომოგრაფია- პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია
D
DITI თერმოგრაფიული დანადგარი
H
Hyperthermia Therapy Device
I
IMRT

Nd:YAG ლაზერი (ნეოდიმიუმით გააქტივირებული იტრიუმ ალუმინის კრისტალზე მოქმედი ლაზერის დანადგარი)
O
Oncothermia Treatment Device
P
PDT PET PET CT PET სკანერი PET-CT PET/CT

ავტომატური განაწილება

ბიოფსიის მოწყობილობა, მამოგრაფიული ბლოკების საჭრელი სისტემა ბრაქიოთერაპიის დისტანციური ჩატვირთვის სისტემა ბრაქიოთერაპიის რადიოლოგიური სისტემა ბრაქიოთერაპიის სისტემა

გადასაყლაპი ვიდეო კამერა დახმარება
გადასაყლაპი კამერა-ტაბლეტი
გადასაყლაპი კამერა-ტაბლეტი
გადასაყლაპი კამერა-ტაბლეტი გამა გამოსხივების სისტემა გამა რადიოქირურგიული სისტემა, სტერეოტაქტიკური გამა რადიოქირურგიული სტერეოტაქტიკური სისტემა გამა სისტემა გამოსახულების კაპსულა, გადასაყლაპი გამოსახულების მისაღები კაპსულები, გადასაყლაპი
გასტროენტეროლოგიური ენდოსკოპი დახმარება
ქოლედოქოსკოპი (ნაღვლის ბუშტის ენდოსკოპი)
ქოლედოქოსკოპი (ნაღვლის ბუშტის ენდოსკოპი)
გასტროსკოპი გენიტალური ტრაქტის ენდოსკოპი
გინეკოლოგიური ენდოსკოპი დახმარება
ჰისტეროსკოპი
გინეკოლოგიური ენდოსკოპი
დუოდენოსკოპი
გინეკოლოგიური ენდოსკოპი

დამცავ ბლოკებში კომპენსატორული სისტემა დანა გამა გამოსხივებით დანიშნული მედიკამენტის გამანაწილებელი სისტემა დასხივების ინტენსივობის მოდულირებული რადიოლოგიური თერაპია (IMRT)
დიასკოპი დახმარება
მოტორიზებული რენტგენის სურათების სანახავი მოწყობილობა
მოტორიზებული რენტგენის სურათების სანახავი მოწყობილობა
დიასკოპი, რენტგენის, მოტორიზირებული დისტანციური ჩამტვირთავი დოზირების კალიბრატორი
დუოდენოსკოპი დახმარება
დუოდენოსკოპი
დუოდენოსკოპი

ენდოსკოპიური კაპსულა ენდოსკოპიური, გადასაყლაპი კამერა-ტაბლეტი ერთფოტონიანი ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფი
ერთფოტონიანი ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფი (SPECT-CT) დახმარება
ერთფოტონიანი ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფი
ერთფოტონიანი ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფი

ვიდეო კამერა-ტაბლეტი, გადასაყლაპი ვიდეო კაპსულა, გადასაყლაპი ვიდეო სისტემა, ენდოსკოპიური, გადასაყლაპი კამერა

თავის ტვინზე ოპერაციების სანავიგაციო სისტემა თავის ქალის ჩარჩო სტერეოტაქტიკის მოწყობილობისათვის (თავის ტვინის ქსოვილების ზუსტი ლოკალიზაცია) თერმოგრაფიული გამოსახულებების დანადგარი თერმოგრაფიული დანადგარი

იზოტოპური ბრაქიოთერაპია ინფრაწითელი კამერა

კალიბრატორი, რადიოფარმაცევტული კამერა, ვიდეო, გადასაყლაპი კამერა, პოზიტრონი კამერა-ტაბლეტი ვიდეო სისტემა
კამერა-ტაბლეტი, გადასაყლაპი დახმარება
გადასაყლაპი კამერა-ტაბლეტი
გადასაყლაპი კამერა-ტაბლეტი
კაპსულა გამოსახულების სისტემა, გადასაყლაპი, კუჭნაწლავის კაპსულა გამოსახულების სისტემა, კუჭნაწლავის კიურითერაპიული სისტემა კობალტის აპარატი, რადიოთერაპია კობალტის ხაზოვანი ამაჩქარებელი კობალტის ხაზოვანი ამაჩქარებელი
კომპიუტერული რადიოთერაპიული დაგეგმარების სისტემა დახმარება
სხივური თერაპიის დასაგეგმი სისტემა
სხივური თერაპიის დასაგეგმი სისტემა
კომპიუტერული ტომოგრაფი კომპიუტერული ტომოგრაფიის-პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფიიის კომბინირებული სისტემა კოშკურა კულდოსკოპი კუჭ-ნაწლავის ენდოსკოპი კუჭნაწლავის ენდოსკოპი

მამოგრაფიის დიასკოპი მამოგრაფიის მოტორიზირებული დიასკოპი

მამოგრაფიის სტერეოტაქსიური ბიოფსია მამოგრაფიის სტერეოტაქსიური ბიოფსიის სისტემა

მამოგრაფიული სისტემა მარყუჭი, სტერეოგრაფიული მდედრობითი სქესის გენიტალური ტრაქტის ენდოსკოპი მედიკამენტების ავტომატური განაწილების სისტემა მედიკამენტების განაწილების ბარკოდირებული ავტომატური სისტემა მედიკამენტების რეგულაციის დეცენტრალიზირებული სისტემა მედიკამენტის დოზის კონტროლის კაბინეტი მედიკამენტის კონტროლირებადი განაწილება მენჯის ღრუს ენდოსკოპი მიკროსკოპის სამუშაო ოთახი მკერდის დაზიანების სალოკალიზაციო სისტემა მკურნალობის კონტროლის სისტემა
 
(გაგრძელებულია...)
მკურნალობის მართვის სისტემა მობილური PET/CT (პოზიციურად ემისიური ტომოგრაფი / კომპიუტერული ტომოგრაფი) მომქმედი მიკროსკოპი მოტორიზებული რენტგენის სურათების სანახავი მოწყობილობა მოტორიზირებული ნეგატოსკოპი

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გასტროსკოპი დახმარება
გასტროსკოპი
გასტროსკოპი
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი დუოდენოსკოპი დახმარება
დუოდენოსკოპი
დუოდენოსკოპი

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქოლედოქოსკოპი

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქოლედოქოსკოპი

პანკულდოსკოპი პერისკოპი პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფი
პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია დახმარება
პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია
პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია
პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია (PET) სისტემა პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფიის (PET) აპარატი პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფიის სისტემა

რადიოგრაფიის მოტორიზირებული დიასკოპი რადიოგრაფიული სისტემა, სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპიის დაგეგმარების სისტემა რადიოთერაპიის დაგეგმვის და მკურნალობის აქსესუარები
რადიოთერაპიის სიმულატორი დახმარება
რენტგენის იმიტატორი
რენტგენის იმიტატორი
რადიოთერაპიული CT იმიტატორი.
რადიოთერაპიული დაგეგმარების სისტემა დახმარება
სხივური თერაპიის დასაგეგმი სისტემა
სხივური თერაპიის დასაგეგმი სისტემა
სხივური თერაპიის დასაგეგმი სისტემა
რადიოთერაპიული დანადგარი ხაზოვანი ამჩქარებელით რადიოთერაპიული სიმულატორი რადიოიზოტოპის კალიბრატორი რადიოლოგიური თერაპიის სიმულატორი რადიონუკლიდური დოზის კალიბრატორი რადიოსკოპიური დოზის კალიბრატორი რადიოსკოპიური კალიბრატორი (PET) რადიოფარმაცევტული კალიბრატორი რადიოქირურგიული დანადგარი, სტერეოგრაფიული, ხაზოვანი ამაჩქარებელი რადიოქირურგიული მოწყობილობა, სტერეოტაქტიკური, გამა გამოსხივებით რადიოქირურგიული სისტემა, სტერეოტაქტიკური
რადიოქირურგიული სტერეოტაქტიკური სისტემა ხაზოვანი ამაჩქარებლით დახმარება
სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპია
სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპია
რენტგენის დიასკოპი რენტგენის იმიტატორი რენტგენის მოტორიზირებული დამასხივებელი რენტგენის მოტორიზირებული დიასკოპი რენტგენოთერაპიული დაგეგმარების სისტემა რენტგენოთერაპიული სიმულატორი

საოპერაციო მიკროსკოპი დახმარება
საოპერაციო მიკროსკოპი
საოპერაციო მიკროსკოპი
სარძევე ჯირკვლის ბიოფსიის სისტემა
საშვილოსნოს ღრუს/ყელის ენდოსკოპი დახმარება
ჰისტეროსკოპი
ჰისტეროსკოპი
სიმულატორი, რადიოთერაპიული დახმარება
რადიოთერაპიული CT იმიტატორი.
რენტგენის იმიტატორი
სკანერი, ECT სკანერი, PET სკანერი, პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია სკანერი, პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია (PET) სკანერი,იზოტოპი სკანირების სისტემა, კომპიუტერული ტომოგრაფია, პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია სტერეოგრაფიული სისტემა, რადიოქირურგიული, ხაზოვანი ამაჩქარებელი სტერეოგრაფიული, რადიოქირურგია

სტერეოტაქსიური ბიოფსი, მამოგრაფიის

სტერეოტაქტიკური გამა დანა სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპია სტერეოტაქტიკური რადიოქირურგიული სისტემა, გამა გამოსხივებით სტერეოტაქტიკური რადიოქირურგიული სისტემა, ხაზოვანი ამაჩქარებელი სტერეოტაქტიკური სისტემა, რადიოქირურგია, გამა გამოსხივებით სტერეოტაქტიკური სისტემა, ხაზოვანი ამაჩქარებელი სტერეოტაქტიკური ჩარჩო სტერეოტაქტიკური, რადიოგრაფია სხივური თერაპიის დაგეგმარების სისტემა სხივური თერაპიის დასაგეგმი სისტემა სხივური თერაპიის სიმულატორი

ფიბროსკოპი
ფლექსიბელური ენდოსკოპი დახმარება
ქოლედოქოსკოპი (ნაღვლის ბუშტის ენდოსკოპი)
დუოდენოსკოპი
გასტროსკოპი
ფოტოდინამიკური თერაპია

ქაფპლასტიკური მასალების მჭრელი მოწყობილობა ქირურგიული Ho:YAG ლაზერი ქირურგიული ლაზერი ქირურგიული მიკროსკოპი ქირურგიული ჰლმიუმის YAG ლაზერი ქოლედოქოსკოპი (ნაღვლის ბუშტის ენდოსკოპი)

შენადუღების ჩამოსასხმელი სისტემა

ჩარჩო, სტერეოტაქტიკური დახმარება
თავის ქალის ჩარჩო სტერეოტაქტიკის მოწყობილობისათვის (თავის ტვინის ქსოვილების ზუსტი ლოკალიზაცია)
თავის ქალის ჩარჩო სტერეოტაქტიკის მოწყობილობისათვის (თავის ტვინის ქსოვილების ზუსტი ლოკალიზაცია)

ციფრული ინფრაწითელი თერმული გამოსახულებების დანადგარი

ხაზოვანი ამჩქარებელი ხაზოვანი ამჩქარებელი (LINAC)

ჰიბრიდული გამოსახულების ფორმირების სისტემა, CT PET ჰისტეროსკოპი ჰისტეროსკოპიის ტელესკოპი