რენტგენოგრაფიული კამერა

საბაზრო ღირებულების კალკულატორი
 
 
 
 
 
ინფორმაცია საქონლის შესახებ
გამყიდველის დეტალები
საქონლის ფასი (USD)
გამოშვების წელი

რენტგენოგრაფიული კამერა შეიძლება ასევე იწოდებოდეს :

რენტგენოგრაფიული ფოტოსტატის მოწყობილობა | რენტგენოგრაფიული ფოტოსტატი | ფლუოროგრაფი | მაგიდა რადიოგრაფიული/რენტგენოსკოპიური სისტემისათვის | ფოტოსტატი | ფოტოფლუოროსკოპი | ფლუოროსკოპი