კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენს კონფიდენციალურობას.
ეს პოლიტიკა შეიცავს განმარტებებს  კერძო ინფორმაციის დაცვის მიღებულ პრაქტიკაზე ჩვენს ვებ საიტზე  http://www.medwow.com/("MedWOW").  ის აღწერს როგორ და რა მიზნით აგროვებს და იყენებს MedWOW-ი ამ ინფორმაციას, აგრეთვე თქვენს უფლებებს და საშუალებებს  პირად ინფორმაციასთან დაკავშირებით. 
ეს პოლიტიკა წარმოადგენს სამომხმარებლო შეთანხმების ნაწილს (”სამომხმარებლო შეთანხმება”). სამომხმარებლო შეთანხმების პირობების მიღებით თქვენ აგრეთვე ეთანხმებით ამ პოლიტიკას.
 
 MedWOW-ის მიერ შეგროვებული პერსონალური ინფორმაცია
 
როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით  MedWOW-ის საიტზე, განათავსებთ ნივთებს გასაყიდად, შეკვეთას, დებთ ფსონს აუქციონზე, ან სარგებლობთ საიტის სხვა მომსახურებებით, ჩვენ შესაძლებელია მოგთხოვოთ პირადი ხასიათის ინფორმაციის გაზიარება, როგორიცაა თქვენი სახელი, ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონის ნომრები, თქვენს მიერ არჩეული გადახდის საშუალება, მაგალითად, საკრედიტო ბარათის ნომერი.
 
ჩვენ ვაგრძელებთ ინფორმაციის შეგროვებას თქვენს მიერ MedWOW-ის საიტზე შესვლის დროს. მაგალითად: აღირიცხება თქვენს მიერ გამოყენებული მომსახურებების სიხშირე და მოცულობა, თქვენი სესიების ხანგრძლივობა, თქვენს მიერ დათვალიერებული ვებ-გვერდები, თქვენს მიერ წაკითხული ინფორმაცია, ინფორმაცია თქვენს მიერ დადებულ გარიგებებზე, თქვენს მიერ გამოყენებული ან შექმნილი საინფორმაციო რესურსები, სარეკლამო განცხადებები, რომლებიც თქვენ დაათვალიერეთ, არ რომლებზეც დააწკაპუნეთ,  თქვენი კონტაქტები MedWOW-ის სხვა მომხმარებლებთან და მესამე მხარესთან,  IP მისამართი, საიდანაც თქვენ შემოდიხართ საიტზე, კომპიუტერული სისტემის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა, რომლის დახმარებითაც ხვდებით MedWOW-ის საიტზე.
ჩვენ ავტომატურად ვაგროვებთ ამ ინფორმაციას და ვინახავთ ჟურნალის ფაილებში. თუ თქვენ MedWOW-ის დარეგისტრირებული მომხმარებელი ხართ, ჩვენს მიერ შეგროვებული მონაცებები შეიძლება იყოს ანონიმური, ან ზოგიერთ შემთხვევაში პირადი. თუ თქვენ არ ხართ დარეგისტრირებული, ჩვენ შეგნებულად არ გამოვიყენებთ ინფორმაციას, რომელიც საშუალებას მოგვცემს დავადგინოთ თქვენი ვინაობა.
შემდგომი ინფორმაციის შეგროვება ხდება თქვენთან  მიმოწერის პროცესში. მაგალითად, როდესაც თქვენ აგზავნით მოთხოვნას ჩვენს კლიენტების მომსახურების განყოფილებაში, ან როდესაც ჩვენს მიერ უფლებამოსილი აგენტი საავტორო უფლებების დაცვის საკითხებში  გიკავშირდებათ იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელსაც თქვენ განათავსებთ MedWOW-ის საიტზე.
 
რატომ სჭირდება MedWOW-ს თქვენი პერსონალური ინფორმაცია?
 
კომპანია MedWOW-ი იყენებს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას მხოლოდ იმისათვის, რომ:
-მოგცეთ საშუალება ისარგებლოთ MedWOW-ის საიტით და მომსახურებებით;
-გააუმჯობესოს MedWOW-ის მომსახურებები მომხმარებლების მოთხოვნების გათვალისწინებით;
-შემოგთავაზოთ ტექნიკური მხარდაჭერა, დააკმაყოფილოს საჩივრები და ამოიღოს გადასახადები;
-გამოგიგზავნოთ განახლებები და შეტყობინებები და მოგაწოდოთ ინფორმაცია MedWOW-ის საიტის მომსახურებების შესახებ და ნებისმიერი სხვა სახის სერვისებზე. ნებისმიერ დროს თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ ჩვენს საფოსტო გზავნილებზე. ამისათვის უნდა გაგზავნოთ შესაბამისი შეტყობინება კლიენტების მომსახურების განყოფილებაში:  Info@medwow.com, ან შეცვალოთ ”ჩემს MedWOW-ში” ”ჩემი პარამეტრები”.
-მოახდინოს MedWOW-ის საიტზე ნივთების ონლაინ გაყიდვის პროცესის უზრუნველყოფა, მხარდაჭერა და მართვა, გამყიდველებსა და მყიდველებს შორის პირადი ინფორმაციის გაცვლის ჩათვლით;
-განათავსოს თქვენს მიერ მიწოდებული ინფორმაცია MedWOW-ის საიტზე და უზრუნველყოს თქვენსა და საიტს შორის ურთიერთობა, აგრეთვე ურთიერთობა თქვენსა და სხვა მომხმარებლებს შორის;
-უზრუნველყოს გამოყენების პირობების დაცვა;
-დაგიკავშირდეთ საჭირო მომენტში;
-იმოქმედოს კანონმდებლობის ფარგლებში და გაუწიოს დახმარება სამართალდამცავ სტრუქტურებს. 
-უზრუნველყოს გადასახადებისა და დავალიანებების ამოღება, აგრეთვე  თავიდან აიცილოს თაღლითობა, უკანონო მითვისება, კანონდარღვევები, პერსონალური ინფორმაციის მოპარვა და MedWOW-ის საიტის სხვა უკანონო გამოყენება.
-განახორციელოს შესაბამისი მოქმედებები კონფლიქტის ან ნებისმიერი სახის სასამართლო წარმოების შემთხვევაში თქვენსა და MedWOW-ს, თქვენსა და სხვა მომხმარებლებს, ან თქვენსა და MedWOW-თან დაკავშირებულ მესამე მხარეს შორის;
-პერიოდულად გამოგიგზავნოთ  ჩვენი ან სხვა კომპანიების მარკეტინგული და სარეკლამო მასალები. თქვენი თანხმობის გარეშე ჩვენ არ გამოგიგზავნით მესამე მხარის მარკეტინგულ და სარეკლამო მასალებს. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უარი თქვათ ამ ინფორმაციის მიღებაზე. ამისათვის უნდა გაგზავნოთ შესაბამისი შეტყობინება კლიენტების მომსახურების განყოფილებაში:  Info@medwow.com, ან შეცვალოთ ”ჩემს MedWOW-ში”  ”ჩემი პარამეტრები”.
-ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას თქვენი თანხმობის გარეშე არ  გადავცეთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია რეკლამის განმცხადებლებს;
-ყველა სხვა შემთხვევაში, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ დოკუმენტით, ასევე სამომხმარებლო შეთანხმებით, ან ნებადართულია კანონმდებლობით.
 
როგორ იყენებს კომპანია MedWOW-ი შეგროვებულ ინფორმაციას?
 
ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ანონიმური, სტატისტიკური და განზოგადებული ინფორმაცია, რომელიც MedWOW-ის საიტზეა, ჩვენი შეხედულებისამებრ, განთავსების, გავრცელების, მიწოდებისა და ინფორმაციის გადაცემის სხვა საშუალებების გამოყენების ჩათვლით და მივაწოდოთ MedWOW-ის მომხმარებლებს, მომსახურების მომწოდებლებს, პარტნიორებსა და მესამე მხარეს იმ პირობით, რომ ეს ინფორმაცია არ შეიცავს ცნობებს თქვენი პიროვნების შესახებ. თუ ინფორმაცია თქვენი პიროვნების იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა, ჩვენ არ გამოვიყენებთ მას გამიზნულად, თქვენი თანხმობის გარეშე, მოცემული დოკუმენტის პირობების გათვალისწინებით.
მსგავსი სახის ინფორმაცია შესაძლებელია გამოყენებული იქნას MedWOW-ის საიტის საიმედო ფუნქციონირების მიზნით, მომსახურებების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, თქვენი გამოცდილების გასაზრდელად, ახალი სახის მომსახურებების შესაქმნელად, რომელიც ოპტიმიზირებულია მომხმარებლების საჭიროებების გათვალისწინებით, არსებული საინფორმაციო რესურსების და მომსახურებების შესაცვლელად ან წასაშლელად, აგრეთვე შემდგომი შიდა და სტატისტიკური მიზნებისათვის.
 
ინფორმაციის სხვა პირებისათვის გადაცემა
 
ჩვენ არ ვყიდით და არ ვაქირავებთ მესამე მხარეს თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას მარკეტინგული მიზნებისათვის.
თქვენი პერსონალური ინფორმაციის სხვა პირებისათვის გადაცემა ჩვენ შეგვიძლია თქვენი თანხმობის შემდეგ, ან განსაზღვრულ შემთხვევებში:
  • როდესაც თქვენ განათავსებთ ნივთებს გასაყიდად, განაცხადებს შესყიდვაზე, დებთ ფსონებს აუქციონზე, სარგებლობთ სხვა მომსახურებებით MedWOW-ის საიტზე, ან ახორციელებთ რაიმე მოქმედებებს საიტის საინფორმაციო რესურსებთან მიმართებაში, უკვეთავთ მესამე მხარის მომსახურებას MedWOW-ის საიტის საშუალებით ან სარგებლობთ ამ მომსახურებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ გადავცემთ ინფორმაციას იმ მოცულობით, რაც საჭიროა მომსახურების მისაღებად;
  • თუ ჩვენ საფუძვლიანად ვთვლით, რომ თქვენ დაარღვიეთ MedWOW-ის სამომხმარებლო შეთანხმება ან ბოროტად გამოიყენეთ თქვენი უფლებები MedWOW-ის საიტით სარგებლობისას, ჩაიდინეთ ქმედება (უმოქმედობა), რომელსაც ჩვენ საფუძვლიანად ვთვლით მოქმედი კანონმდებლობის , წესების ან ნორმატიული აქტების დარღვევად, ამ შემთხვევაში  ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ ინფორმაცია, რომელიც თქვენი პიროვნების იდენტიფიკაციის საშუალებას იძლევა კანონის დამცველ და სხვა კომპეტენტურ ორგანოებს, აგრეთვე მესამე მხარეს, თუ ეს საჭიროა თქვენი კანონდარღვევის შედეგების აღმოსაფხვრელად.
  • თუ ჩვენ ვალდებული ვართ, ან საფუძვლიანად ვთვლით, რომ კანონის აღსრულების ფარგლებში უნდა მივაწოდოთ ან გავამჟღავნოთ თქვენი კონფიდენციალური ინფორმაცია;
  • კონფლიქტის ან ნებისმიერი სახის სასამართლო წარმოების შემთხვევაში თქვენსა და კომპანია MedWOW-ს, თქვენსა და სხვა მომხმარებლებს, ან თქვენსა და MedWOW-თან დაკავშირებულ მესამე მხარეს შორის;
  • იმ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს სერიოზული საფუძველი ჩავთვალოთ, რომ პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნებით შესაძლებელი იქნება ფიზიკური ან მატერიალური ზარალის თავიდან აცილება;
  • თუ ხდება MedWOW-ის სტრუქტურის რეორგანიზაცია საკუთრების ორგანიზაციულ-საკანონმდებლო ფორმის ცვლილების ან მმართველობის სხვა იურიდიულ პირზე გადაცემის გზით; MedWOW-ის ყიდვა ან სხვა იურიდიულ პირთან შეერთება იმ პირობით, რომ ეს იურიდიული პირი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მოცემული პირობები, შესაბამისი ცვლილებების გათვალისწინებით;
  • ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ თქვენი პირადი ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორ, შვილობილ კომპანიებს, მკაფიოდ განსაზღვრული პირობით, რომ ამ ინფორმაციის გამოყენებისას მათ უნდა შეასრულონ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მოთხოვნები.

 

პირადი ინფორმაციის მისაწვდომობა MedWOW-ის საიტზე
 
თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე MedWOW-ის საიტზე, შეცვალოთ და გაუკეთოთ რედაქტირება არსებულ პირად ინფორმაციას. თუ თქვენი ანგარიში შეიცავს არაზუსტ, არასრულ ან მოძველებულ ინფორმაციას, თქვენ უნდა შეიტანოთ შესაბამისი ცვლილებები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მცდარი, არაზუსტი ან მოძველებული ინფორმაციის მიწოდებამ შეიძლება შეაფერხოს თქვენი რეგისტრაცია MedWOW-ის საიტზე და ხელი შეგვიშალოს თქვენთან დაკავშირებაში და აუცილებელი მომსახურებების გაწევაში.
თქვენ უფლებამოსილი ხართ წელიწადში ორჯერ პირადად, ან უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ან იურიდიული მეურვის საშუალებით გაეცნოთ თქვენს პირად ინფორმაციას MedWOW-ის მონაცემთა ბაზებში. მცდარი, არაზუსტი ან მოძველებული ინფორმაციის აღმოჩენის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ გვთხოვოთ ამ მონაცემების კორექტირება, შეცვლა ან წაშლა. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე უარი გითხრათ რამდენიმე მიზეზით: მაგალითად, თუ ჩვენ ვთვლით, რომ გარკვეული ინფორმაციის წაშლის შემთხვევაში ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენთან დაკავშირებას, ან ასეთი ინფორმაციის წაშლის შემთხვევაში საფრთხის ქვეშ ვაყენებთ MedWOW-ის საიტზე გარკვეულ საქმიანობას, ან ზიანს მივაყენებთ სხვა მომხმარებლებს. თქვენს მოთხოვნაზე ჩვენი თანხმობის ან უარის თქმის ყველა შემთხვევაში თქვენ აუცილებლად გეცნობებათ.
სხვა პიროვნების კონფიდენციალური ინფორმაციის თქვენთვის გადმოცემამდე ჩვენ შესაძლოა მოგთხოვოთ შესაბამისი წესით გაფორმებული მინდობილობის წერილობით წარმოდგენა, სადაც მკაფიოდ დადასტურდება ის ფაქტი, რომ კონფიდენციალური ინფორმაციის მფლობელი პირი ან მისი იურიდიული მეურვე თქვენ გადმოგცემენ უფლებამოსილებას, რათა მიიღოთ, რედაქტირება გაუკეთოთ ან შეცვალოთ ინფორმაცია.  თქვენ უნდა დაეთანხმოთ იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია უარი გითხრათ ინფორმაციის გადმოცემაზე, თუ ვერ შეძლებთ ასეთი მინდობილობის წარმოდგენას.
 
მონაცემთა შენახვა
 
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავეცნოთ, შევინახოთ და/ან გავამჟღავნოთ ნებისმიერი ინფორმაცია, თუ ჩვენი აზრით, ეს აუცილებელია მოქმედი კანონმდებლობის, ნორმატიული აქტების  დასაცავად, სასამართლო პროცესის დასახმარებლად ან მთავრობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.
 
 Cookies ფაილები
 
ჩვენ შეგვიძლია MedWOW-ის საიტზე Cookies ფაილების გამოყენება. Cookies ფაილები წარმოადგენენ ტექსტური მონაცემების ფრაგმენტებს, რომლებსაც ჩვენი სერვერი აგზავნის თქვენს ბრაუზერზე და რომელსაც თქვენი ბრაუზერი გადასცემს უკან ჩვენს სერვერს თქვენი  საიტზე ყოველი შესვლის დროს.
Cookies ფაილები შეიძლება შეიცავდეს მრავალფეროვან ცნობებს: MedWOW-ის საიტზე თქვენს მიერ დათვალიერებულ გვერდებზე, თქვენი სესიების ხანგრძლივობაზე და IP მისამართზე. Cookies გამოყენება აგრეთვე შესაძლებელია თქვენი მომხმარებლის სახელის და პაროლის შესანახად, რათა სისტემაში ყოველი შესვლისას თავიდან აიცილოთ მათი ხელახლა აკრეფა.
Cookies ფაილების გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა მიზნებით: საიტის მომსახურებებით სარგებლობის გამარტივების, საიტის გამოყენების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვების, ინფორმაციის შემოწმების, თქვენი საჭიროებების გათვალისწინებით MedWOW-ის საიტზე მომსახურებების ოპტიმიზაციის, აგრეთვე ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით.
ზოგიერთი Cookies ფაილები იშლება სესიის დამთავრებისა და ბრაუზერის დახურვის დროს. სხვა ფაილები ინახება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე. თუ გსურთ MedWOW-ის საიტის Cookies ფაილების ბლოკირება, ისარგებლეთ ”დახმარების” ღილაკით და იმოქმედეთ შესაბამისი ინსტრუქციების თანახმად. მაგრამ ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Cookies გამორთვამ შეიძლება გამოიწვიოს MedWOW-ის საიტის, ან მისი ზოგიერთი ფუნქციის მუშაობის გართულება და ზოგჯერ შეწყვეტა.
 
ინფორმაციის უსაფრთხოება
 
ჩვენ ვიყენებთ სისტემებს, გამოყენებით პროგრამებს და პროცედურებს თქვენი პირადი ინფორმაციის საიმედო დაცვის უზრუნველყოფის, მოპარვის რისკის შემცირების, დაზიანების, დაკარგვის, ან  არასანქცირებულად ინფორმაციის მოპოვების და მისი გამოყენების თავიდან ასაცილებლად. მაგრამ ასეთ ზომებსაც კი არ შეუძლიათ აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტირება. ამიტომ, მიუხედავად თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვის ყველა ჩვენი მცდელობისა, ჩვენ არ შეგვიძლია გარანტიის მოცემა, ხოლო თქვენ არ გაქვთ დასაბუთებული საფუძველი ჩათვალოთ, რომ MedWOW-ის საიტზე და თქვენს მონაცემთა ბაზებში არ მოხდება კანონდარღვევა, მუშაობის შეფერხება, ინფორმაციის უკანონოდ  ხელში ჩაგდება ან არასანქცირებულად მოპოვება, სხვა სახის დარღვევები და უკანონო გამოყენება და რომ  თქვენი პირადი კონტაქტები საიტზე ან MedWOW-ის საიტის გამოყენებით დარჩება კონფიდენციალური.
 
დოკუმენტში ცვლილებების შეტანა
 
ჩვენ ვიტოვებთ მოცემულ დოკუმენტის პირობებში ცვლილებების და დამატებების შეტანის უფლებას, ამიტომ გირჩევთ პერიოდულად გადაიკითხოთ იგი. ინფორმაცია მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ, რომლებიც შეტანილი იქნება მოცემულ დოკუმენტში, განთავსდება MedWOW-ის საიტზე. დოკუმენტის ახალი რედაქცია ძალაში შედის საიტზე მისი განთავსებიდან 30 დღის შემდეგ.
 
კონტაქტი MedWOW-თან
 
თქვენი შეკითხვები და პასუხები, საჩივრები და წინადადებები გამოგვიგზავნეთ 'საკონტაქტო ფორმის ' საშუალებით MedWOW-ის საიტზე, ან ჩვენს ელექტრონულ ფოსტაზე  service@medwow.com.
 
 © 2013 MedWOW ltd. ყველა უფლება დაცულია.
 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ინგლისური ვერსია წარმოადგენს ერთადერთ მოქმედ და კანონიერად სავალდებულო ვერსიას.